Groen licht voor veilig opschalen fysiotherapeutische zorg

30 APR 2020: Vandaag kwam van het RIVM en VWS (eindelijk!) het bericht waar we met z’n allen met smart op zitten te wachten. We hebben groen licht om de fysiotherapeutische zorg behoedzaam en stapsgewijs weer op te schalen op basis van het aangepaste triage stappenplan. Goed nieuws én een beslissing die ook echt niet nog langer uitgesteld kon worden.

Triage stappenplan

Het is van groot belang dat de behandeling van (ex)-corona patiënten en uitgestelde zorg voor reguliere patiënten weer opgeschaald kan worden. Nog langer uitstellen lijdt tot onherstelbaar functieverlies. Met behulp van het triage stappenplan kunnen fysiotherapeuten de zorg die zij noodzakelijk achten op een veilige en verantwoorde manier verlenen. Dit stappenplan kwam tot stand in goede samenwerking met PPN en SKF.

In de praktijk

We zijn blij dat we weer aan de slag kunnen! Wel vragen we u de volgende maatregelen in acht te nemen:

  • Heeft u klachten die mogelijk wijzen op een besmetting met Covid-19 (hoesten, niezen, keelpijn, moeilijk ademen en/of koorts), komt u dan niet naar de praktijk, maar neem telefonisch contact op.
  • Zorg zelf voor een grote badhanddoek
  • Kom alleen, tenzij dit echt niet mogelijk is.
  • Kom niet te vroeg, zodat u zo min mogelijk tijd in de wachtkamer hoeft door te brengen.
  • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst en raak daarna niets meer aan.
  • Meld u bij de balie
  • De toiletten zijn alleen in uiterste nood toegankelijk. Meld u bij de balie als u gebruik van het toilet moet maken.
  • Houd 1,5 meter afstand

De eerste afspraak vindt telefonisch plaats. samen met de therapeut wordt dan bekeken of er noodzaak is face-to-face te behandelen.