Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie richt zich op preventieve en curatieve zorg binnen het gehele buik-, bekken- en lage ruggebied bij vrouwen en mannen. Het bekken, de gewrichtsbanden, de bekkenbodem en de bekkenorganen beïnvloeden elkaar wederzijds.

Veel voorkomende klachten zijn:

  •  het ongewild verliezen van urine en/of ontlasting
  •  niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of ontlasten
  •  moeilijk kunnen plassen en/of ontlasten
  • verzakkingen van een van de buikorganen zoals blaas, baarmoeder of darmen
  • pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen
  •  seksuele problemen samenhangend met een functiestoornis van de bekkenbodem
  •  bekkenpijn en lage rugklachten

De oorzaak van deze problemen is divers, problemen kunnen ontstaan na een bevalling, na operaties in buik en/of bekkengebied, na blaasontstekingen, in de overgang of door psychische factoren zoals verdriet of onderdrukte emoties. 

Het onderzoek van de bekkenfysiotherapeut

De eerste zitting bekkenfysiotherapie bestaat uit een vraaggesprek om uw problemen goed in kaart te kunnen brengen, uitleg over het ontstaan en de gevolgen van de klacht en het uitleggen van het bekkenfysiotherapeutisch lichamelijk onderzoek. De bekkenfysiotherapeut gebruikt de gegevens van de gynaecoloog, uroloog en incontinentieverpleegkundige maar zal vanuit haar eigen specifieke deskundigheid een aantal aanvullende vragen hebben. Mogelijk wordt u gevraagd een plas- of ontlastingsdagboekje bij te houden om goed zicht te krijgen op de mate van incontinentie.

Tijdens de tweede of derde zitting kan het zijn dat de bekkenfysiotherapeut het nodig acht een lichamelijk onderzoek uit te voeren. Dit is waarschijnlijk heel anders als u van een ‘gewone’ fysiotherapeut gewend bent. Een bekkenfysiotherapeut is speciaal opgeleid om een inwendig onderzoek te doen. Niet een onderzoek zoals de gynaecoloog of uroloog dat doet maar een inwendig onderzoek dat erop gericht is het functioneren van het bekken, de bekkenbanden en de bekkenbodem helder te maken.

Wanneer u bezwaar heeft tegen dit onderzoek kunt u dit kenbaar maken en zal de bekkenfysiotherapeut met u zoeken naar andere (voor u minder belastende) mogelijkheden om uw bekken en bekkenbodem te onderzoeken.

Mocht u meer informatie willen over bekkenfysiotherapie, dan zijn er uitgebreide folders in onze praktijk te verkrijgen over de verschillende onderzoeken en behandelvormen.

Bekkenfysiotherapie is een erkende verbijzondering binnen de fysiotherapie en wordt, mits u aanvullend verzekerd bent, vergoed door uw zorgverzekeraar. Bekkenfysiotherapeuten hebben na de algemene opleiding fysiotherapie een 3-jarige post HBO opleiding bekkenfysiotherapie gedaan. 

Meer informatie is te vinden op : http://www.bekkenfysiotherapie.nl/ de site van de Nederlandse vereniging voor fysiotherapeuten bij bekkenproblematiek en pre- en postpartum gezondheidszorg

Voor meer informatie en/of het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen