Manuele Therapie

Manuele Therapie

Een manueel therapeut heeft na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden en functiestoornissen van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Ook kan hij speciale technieken toepassen om verstoorde beweeglijkheid te herstellen.

Bij slecht bewegende gewrichten, of pijn bij bewegen kan de manuele therapeut ingeschakeld worden. Na een eerste screening zal er een vraaggesprek en onderzoek plaatsvinden. Aan de hand hiervan wordt bekeken of manuele therapie de juiste behandelwijze kan bieden, zo ja wordt er samen met u een behandelplan opgesteld.
Voor sommige behandelingen van de manueel therapeut is aparte toestemming van u nodig.

Afb_Manuele_therapie