Praktijkinformatie

Informatie over de praktijk

Fysiotherapie Van Lammeren is in 2002 gestart als Fysiotherapie Rozenoord na een praktijkovername. Sinds februari 2007 is de praktijk gevestigd in de voormalige Cort Heijligerskazerne aan het Jan Borghoutsplein te Bergen op Zoom.

Ons complex

De praktijk heeft de beschikking over 5 behandelkamers en een grote oefenzaal compleet met gescheiden kleedkamers en douches. Naast de oefenapparatuur behoort ook een Automatische Externe Defibrillator tot de uitrusting, dit omdat uw veiligheid voorop staat.

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag van 07.00-21.00

Aanmelden met verwijzing

Heeft u een verwijzing van uw huisarts of behandelend specialist dan zal er tijdens het eerste contact een intake en onderzoek plaats vinden. Vervolgens wordt een behandelplan opgesteld, de fysiotherapeut neemt dit met u door.

 

Aanmelden zonder verwijzing

Heeft u geen verwijzing dan kunt u toch bij ons terecht, aangezien onze praktijk direct toegankelijk is. Het is dan belangrijk voor u te weten dat:

Er eerst een screening plaats vindt om te bepalen of verder fysiotherapeutisch onderzoek /behandeling wenselijk is. Tijdens deze screening vindt er geen lichamelijk onderzoek plaats.

 

Behandelingen

U kunt bij ons terecht voor individuele behandelingen, groepsbehandelingen en – trainingen en (medische) fitness. Revalidatie na operatie, ziekte of ongeval (o.a. whiplash, nek en rugklachten). 

 

Specialisaties

Binnen het team van Fysiotherapie van Lammeren zijn er fysiotherapeuten met verschillende specialisaties werkzaam. Het team werkt zoveel mogelijk samen om uw klacht optimaal te kunnen behandelen. Het kan voorkomen dat de behandelend fysiotherapeut uw klacht wil overleggen of zelfs gezamenlijk wil behandelen met een collega. Dit gebeurt alleen met uw toestemming.

Multidisciplinaire mogelijkheden

In het complex zijn tevens huisartsen, apotheek, diëtiste, podoloog, logopedist, huidtherapeut,  en de SHL gevestigd. Binnen de praktijk werken we samen met een ergotherapeut.

Waarneming

Bij vakantie of ziekte wordt de behandeling door een ander teamlid overgenomen. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dit kenbaar maken.

Stagiaires

Fysiotherapie van Lammeren werkt samen met Avans Hogeschool Breda. Regelmatig lopen er studenten van deze opleiding stage in onze praktijk. Afhankelijk van hun niveau wonen ze behandelingen bij of voeren ze behandelingen uit. Ook dit gebeurt uitsluitend als u hier vooraf toestemming voor heeft verleend.

Tevredenheid /opmerkingen /klachten

Uw mening helpt ons om ons functioneren te optimaliseren. We vragen u daarom om op- of aanmerkingen kenbaar te maken. Verder vragen we u na afsluiting van het behandeltraject deel te nemen aan ons tevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek wordt u per email toegezonden.

 

Privacy

Fysiotherapie van Lammeren handelt volgens de privacywetgeving.

Vergoeding

Fysiotherapie wordt afhankelijk van de aard van de aandoening vergoed uit de aanvullende of de basisverzekering. Het is voor uw fysiotherapeut niet mogelijk na te gaan in hoeverre uw verzekering de kosten dekt, de verantwoordelijkheid hiervoor ligt dan ook bij uzelf. Op al onze behandelingen zijn de betalingsvoorwaarden zoals vermeld hieronder van toepassing.