Ergotherapie

Ergotherapie

Ergotherapeuten  helpen u weer op weg als u tijdelijk of blijvend belemmerd bent in uw dagelijkse handelingen. Samen met de ergotherapeut zoekt u naar oplossingen, zodat u zelfstandig of met hulp weer kunt doen wat u wilt.

Uw vragen en wensen zijn uitgangspunt voor de behandeling. Wat is voor u belangrijk om (weer) te kunnen doen – zelfstandig of met hulp(middelen)? De ergotherapeut zoekt met u naar oplossingen.

Ergotherapie richt zich vooral op uw mogelijkheden en die van uw omgeving. Wij vinden het belangrijk dat u zelf de regie in handen houdt en (weer) beter mee kunt doen in het dagelijks leven.

Behandeling
Samen met de ergotherapeut wordt besproken waar de behandeling zich op richt. Het kan nodig zijn dat de ergotherapeut eerst uitgebreider onderzoekt hoe men bepaalde handelingen uitvoert. Want misschien moet men een handeling trainen of iets juist op een andere manier doen. De therapeut werkt daar dan heel gericht aan, zodat men dingen weer zelfstandig kunt doen. Soms bieden hulpmiddelen uitkomst.

De behandeling richt zich op allerlei dagelijkse activiteiten. Zoals:

 • Zelfredzaamheid, zoals wassen, aankleden en verplaatsen in en om het huis
 • Productiviteit, zoals huishouden en werk
 • Ontspannen: een hobby uitvoeren of vinden
 • Beter concentreren, organiseren, plannen en communiceren
 • Balans tussen wat u wilt/moet en wat u kunt (energie verdelen)
 • Advies over aanpassingen in uw woning, hulpmiddelen en de vergoeding daarvan en begeleiding bij het aanvragen
 • Advies aan uw mantelzorgers en aan medewerkers van de thuiszorg

Specialisaties van onze ergotherapeuten zijn:

 • Niet aangeboren hersenletsel
 • COPD
 • Vermoeidheid
 • Parkinson
 • Reuma
 • Valpreventie.