Sporten met een beperking

Sporten met een beperking zoals parkinson, M.S. etc.

Een beperking mag geen belemmering vormen in het genieten van bewegen. Toch is het vaak moeilijk om met bepaalde aandoeningen deel te nemen aan sportieve activiteiten. Wij bieden u de mogelijkheid om op uw eigen tempo en niveau, rekening houdende met uw beperkingen, deel te nemen aan een groepsactiviteit.

Doelstelling
Het doel van deze activiteit is mensen met een beperking de mogelijkheid bieden om onder begeleiding van een fysiotherapeut een bewegingsactiviteit te volgen.

Voor wie?
Dit programma is geschikt voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Aandoeningen die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld; ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose, beroerte en hersenbloeding, of blijvend hersenletsel na een ongeval.

Programma
In groepen van maximaal 10 deelnemers worden 1 keer per week diverse spel-, sport-, en fitnessvormen beoefend, afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden van de deelnemers.

Vergoeding

Voor informatie over de vergoeding kunt u contact met ons opnemen.

Aanmelden
Aanmelden kan aan de balie van de praktijk, per telefoon 0164 236164 of per email.

Voor meer informatie en/of het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen