Beweegprogramma voor kinderen met overgewicht

Beweegprogramma voor kinderen met overgewicht

Overgewicht is een groeiend probleem. Bij 14% van de meisjes en 13% van de jongens is momenteel sprake van overgewicht. Overgewicht kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten zoals diabetes, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, aandoeningen van de inwendige organen en skeletafwijkingen, maar ook tot verkorting van de levensverwachting.

In samenwerking met Fys’Optima is daarom een speciaal programma ontwikkeld voor kinderen, om dit probleem samen met u aan te pakken.

Doelstelling
Door intensieve samenwerking van ouders en kind met een diëtist, kinderfysiotherapeut, psycholoog / orthopedagoog wordt er gewerkt aan:

* Afname van het gewicht

* Verandering van het eetgedrag

* Verandering van beweeggedrag

Plan van aanpak
Na de informatiebijeenkomst voor ouders en kinderen wordt een persoonlijk programma vastgesteld door de diëtist, fysiotherapeut en psycholoog. De eerste twee weken vindt er iedere twee weken een training in groepsverband plaats. De beweeggroepen bestaan uit maximaal 12 kinderen.

Tarief
Fysiotherapie bij kinderen valt gedeeltelijk onder de basisverzekering. Daarna kan het bekostigd worden uit de aanvullende verzekering, mits er voor uw kind een aanvullende verzekering is afgesloten. Voor meer informatie over de vergoeding kunt u contact opnemen.

Aanmelden
Voor meer informatie en/of het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen